نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش       تعداد صفحات : 18صفحه     بخشی از تحقیق : چكيده : دزفول بدليل وضعيت جغرافيايي ، ارتفاع از سطح دريا و شرايط آب و هوايي مناسب ، زمستانهاي معتدل ، تابستانهاي نسبتاً گرم ، بافت خاك و فرهنگ كشاورزي (باغداري ) بالا و شبكه آبياري پيشرفته از جمله محدود مناطق مستعد پرورش مركبات در استان خوزستان بشمار رفته و هر ساله بالغ بر ۵۴۸۲۴ تن مركبات در اين شهرستان توليد مي شود كه حدود ۴۳۹۸۲ تن آن به توليد پرتقال اختصاص دارد. توليد مركبات در اين شهرستان حدوداً از سال ۱۳۳۲ با ورود قلمه از كشورهاي اروپايي به اين شهرستان شروع شده و هم اكنون حدود ۴۰۵۷ هكتار سطح زير كشت         مركبات مي باشد . پس با توجه به استعدادهاي بلقوه اين شهرستان و تعداد كشاورزان و باغداراني كه در اين بخش مشغول بوده و امرار معاش آنها وابسته به باغداري مي باشد و با توجه به اينكه هرساله بدليل وجود بيماري ها و آفات مختلف زيانهاي بسياري بر عملكرد باغداران وارد مي آيد ، بر آن شديم تا با تهيه اين نشريه با عنوان   …