نوع فایل : ( Word ) قابل ویرایش   تعداد صفحات : 9 صفحه   بخشی از تحقیق :     حكمت ۲۲۵ : شگفتا كه حسودان از سلامتي خود غافل مانده اند . حكمت ۳۱۸ : حسادت بر دوست ، از آفات دوستي است . حكمت ۲۵۶ : سلامت تن در دوري از حسادت است . خطبه ۸۶/۱۲ : حسد نورزيد كه حسد ايمان را چونان آتشي كه هيزم را خاكستر كند نابود مي سازد. با يكديگر دشمني و كينه توزي نداشته باشيد كه نابود كننده ي همه چيز است . خطبه ۱۹۲/۳۲ : پس از خدا پروا كنيد و با نعمت هاي خدادادي درگير نشويد و به فضل و بخشش او حسادت نورزيد و از فرومايگان اطاعت نكنيد . عيبجويي خطبه ۱۷۶/۳۵ : خوشا به حال كسي كه عيب شناسي نفس او را از عيبجويي ديگران بازدارد . حكمت ۳۴۹/۱ : آن كس كه در عيب خود بنگرد از عيب جويي ديگران بازماند . حكمت ۳۵۳ : بزرگترين عيب آن است كه چيزي را كه خود داري بر ديگران عيب بشماري . حكمت ۱۴۰ : اي بنده خدا ! در گفتن عيب كسي شتاب مكن شايد خدايش بخشيده باشد و بر گناهان كوچك خود ايمن مباش شايد براي آنها كيفر داده شوي پس هر كدام از شما كه به عيب كسي آگاه است بخاطرآنچه كه از عيب خود …