لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۵۵   فهرست مطالب: فصل اول : معرفي كارخانة برش و پرس ايران خودرو  فصل دوم : طراحي قالبهاي پرس ……… مقدمه …………………………. برشكاري ……………………….. ۱-۲-برشكاري ……………………. ۲-۲-۲- مناطق برش ……………….. ۳-۲-۲-نحوة دادن كليرانس به سنبه وماتريس ۴-۲-۲-كليرانس زاويه اي ………….. ۵-۲-۲- اضافه دور ريز ……………. ۶-۲-۲-نيروي لازم برش …………….. ۷-۲-۲- انرژي لازم برش ……………. ۸-۲-۲- روشهاي كم كردن نيروي لازم برش . ۹-۲-۲- نيروي لازم بيرون انداز …….. ۲-۲- اجزاي قالب ………………… ۳-۲- طراحي قالب ………………… ۱-۳-۲- بدست آمدن قطعه ميل راهنما….. ۲-۳-۲-طراحي سنبه و پيچها…………. ۴-۲- روشهاي ساخت قالب …………… ۵-۲- انواع قالبهاي برش ………….. ۶-۲- پارامترهاي مؤثر در انتخاب قالب . ۷-۲-خمك …