لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب * فرمت فایل : Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت ) تعداد صفحه :۴۵   بخشی از متن مقاله شرح فرآيند اطلاعات جديد و شرايط متفاوت بطور عملي شرايط زيست محيطي و ايمني نياز به روز رساني فرآيند را بيشتر مي‌كند. بيشتر مباني طراحي و فرضيات مانند قبل است و در جدول ۵۰۳ آورده شده است. عامل انتقال زنجير عامل كنترل كننده جرم مولكولي نيز به جاي قتل از ( پارا ترشياري بيوتيل فنل) با نسبت مولي يكسان استفاده مي‌شود. جدولي از تجهيزات مورد نياز در جدول ۵۰۴ آورده شده است. اين جدول سه عضو جديد را نسبت به طراحي هاي گذشته نشان مي‌دهد. ۱- تبخير كنندة خوراك فسژن ۲- واحد تصفيه و خالص سازي مجدد براي پليمري كه از محلول جدا شده است ۳- يك تبخير كنندة ضد حلال براي جدا سازي پليمرهاي با جرم مولكولي پايين. فرآيند با اختلاط بيس فنل A و پرا ترشياري فنل بطور نا پيوسته براي كنترل دقيق بر ميزان پريدين و متيلن كلرايد، شروع مي‌شود. سپس مخلوط حاصل بعد از عبور از يك خنك كننده به داخل راكتورها پمپ مي‌شود. (هفت را …