نوع فايل:(POWER POINT)قابل ويرايش تعداد اسلايد ها:۲۷ اسلايد بخشی از اسلاید ها: شبه پتانسيل ‌ هاي فوق هموار يك روش كاربردي براي حل معادلات فراتر از كاربرد فرمول بندي OPW است. برای مثال روی حالتهايي تمركز مي ‌ كنيم كه بزرگترين مشكلات را در دقت، شبه توابع هموار بوجود مي ‌ آورند: براي حالات ظرفيت در ابتداي يك لايه اتمي ‌ …,3d,2p,1s تبديل OPW  تاثيري ندارد زيرا زیرا چگالی بار این اوربیتالها هیچ گره ‎ ای در نزدیکی ناحیه مغزه ندارند و همین امر باعث می ‎ شود که روشهایی چون بار پیوسته تاثیر چندانی در شکل پتانسیل نداشته باشند و خود پتانسیل اصلی بهترین و دقیقترین شبه پتانسیل نرم ‎ باشد. در تبديل پيشنهاد شده توسط بلاخ و واندربيلت پتانسيل غير موضعي (۱۱-۴۵) را به فرمي ‌ كه شامل يك تابع هموار شكل ۱۱-۶  تابع موج شعاعي ۲p براي اكسيژن در LDA در مقايسه با تابع تمام الكتروني (خط پر) يك شبه تابع با استفاده از روش هامان – شلوتر – چيانگ ساخته شده است (نقطه چين) و بخش هموار شبه تابع  در روش فوق هموار (خط چين ). …