نوع فایل power point   قابل ویرایش ۱۸۰ اسلاید   قسمتی از اسلایدها قدمت و تاريخچه روستا اين روستا طبقه گفته اهالي قدمتي حدود ۸۰-۹۰ ساله دارد كه اطلاعات چنداني در رابطه با چگونگي شكل گيري روستا در دست نمي باشد.   اما طبق آثار باقيمانده از شكست لايه هاي زمين و گسلهاي باقيمانده در اطراف روستا چنين به نظر مي رسد كه اين روستا طي سالهاي متمادي بر اثر باز شدن لايه هاي زميني در بين دو كوهپايه توانسته در دره كم عمقي شكل بگيرد كه البته فقط يك نظر بدون سند است. موقعيت طبيعي جغرافيايي: روستاي امند همانند ديگر آباديهاي شهرستان در منطقه مياني شهرستان و واقع در مابين دو اقليم خشك و هر دو اقليم در ارتفاعات نيمه است . اين روستا در دره كوه اوزون يل از قلل رشته كوهستان ميشو كه با جمعيتي شرقي – غربي از نزديكي سلماس شروع شده و در ۲۰ كيلومتري تبريز در امند پايان مي پذيرد. موقعيت نسبي روستا: اين روستا در شمال شهر تبريز در شهرستان شبستر واقع شده است . روستاي امند كه در جنوب غربي بخش صوفيان  و در دهستان رود …