نوع فایل power point   قابل ویرایش ۵۵ اسلاید   قسمتی از اسلایدها . روستا درشهرستان شبستر فراردارد شهرستان شبستربا مرمزیت شهر شبستر دز غرب استان واقع شده اسست حدود شمالی آنرا شهرستانهای اهر ومرند وحدود جنوبی آنرا شهرستان تبریز فزا گرفته است . و دریاچه ارومیه واستان آذربایجان غربی در حدود غربی آن قراردارند. این شهرستان در یکی از محورهای ارتباطی بین تبریز –  ارومیه فرار گرفته است. وسعت آن  3 / 2621 کیلومتر مربع می باشد که حدود ۶ / ۵ % از محدوده استان  را در بر می گیرد . بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای سه بخش ( مرکزی – صوفیان – انزاب ) و ۸ نقطه شهری ( صوفیان، شبسترف خامنه، ثسوج، سیس، شرفخانه،  شندآباد و وایقان ) می باشد . این شهرستان در ۴۵ درجه و ۴۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه در طول شرقی و عرض شمالی ۳۸ درجه و ۱۱ دقیقه و ۳۰ ثانیه قرار دارد. فهرست مطالب و اسلایدها . روستا در بخش صوفیان قرار دارد این بخش شامل بخش مرکزی( صوفیان )، چلهخانه ( چله خانه علیا ) ،  میشو جنوبی  ( نعم …