فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: ۱۵   قسمتی از پاورپوینت :   توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی بیماری توکسوکاریازیس یا لارو مهاجر احشایی (VL-M) سندرم بالینی ناشی از تهاجم لارو نماتودهای جنسی توکسوکارا به اعضای احشایی انسان است.    این انگلها آسکاریس های سگ و گربه هستند ولی از جهت همه گیر شناسی و در ایجاد عفونتهای انسانی،  توله سگها نقش بسیار مهمی دارند.     •چرخه ی زندگی توکسوکاراکنیس و توکسوکاراکاتی در بین سگها و گربه های سراسر جهان انتشار وسیعی دارند.  کرم ماده ی بالغ به طول ۱۲ـ ۱۰ سانتی متر تعداد بیشماری تخم همراه با مدفوع میزبان دفع می کند. در خاک مرطوب تخمها پس از چند هفته جنین دار می شوند.  خورده شدن تخم توسط توله سگ یا گربه باعث آزاد شدن لارو در روده کوچک، مهاجرت آن به مخاط روده و جریان خون و رسیدن به کبد، ریه ها، برونش ها و نای می گردد.     لارو مجددا بلعیده شده و در روده ی کوچک این حیوانات بالغ می شود.     در سگهای بالغ لاروها معمولا چرخه ی رشد خود را کامل نک …