فرمت فایل: پاورپوینت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: ۲۷   قسمتی از پاورپوینت :   •سرما درمانی و عوامل موثر بر ان چیست؟ پديده الكترومغناطيسي را از سه جنبه مختلف مي‌توان بررسي كرد: ·نیروی الكترواستاتيك بين بارهاي الكتريكي (میدان الکتریکی) ·نیروی مغناطیسی ناشی از حركت بار الكتريكي (میدان مغناطیسی) ·پرتوهای الكترومغناطيسي ناشی از شتاب دادن به بار الكتريكي     •اثر عبور میدانهای الکترومغناطیسی از داخل بافت چیست؟ •عبور میدانهای الکترومغناطیسی بسیار بزرگ از داخل بافت •ایجاد میدانهای الکتریکی قوی در بافت •ایجاد میدانهای مغناطیسی قوی در بافت −ایجاد حرکت در ذرات باردار بافت −ایجاد گرما در بافت که ميزان آن برابر است با I2Rt •بدون اثر تحریکی روی بافتهای تحریک پذیر −فرصت كافي براي تحريك عصب يا عضله توسط نوسانات وجود ندارد −برای ایجاد تحریک زمان پالس ms 0.1 لازم است −در حالیکه حداقل زمان پالس این جریانها µs 0.02 است       •Short W …