نوع فايل:(POWER POINT)قابل ويرايش تعداد اسلايد ها:۱۴ اسلايد بخشی از اسلاید ها: مشخصات طیف صدا عمدتا به سه دسته تقسیم میشود:   .1 صدای با فرکانس مشخص ( تک فرکانس) .۲ صدای با باند پ هن (متغیر) .۳ صدای کوبه ای (ضربه ای)   نکته: بسیاری از صنایع ترکیبی از انواع فوق را دارا می باشند این نوع صدا ها معمولا توسط ماشینهای دوار تولید میشوند ودارای مشخصه خلوصی فرکانس میباشند. همچون:   .1 فنها و ابزارهای دمنده .۲ كمپرسورها .۳ موتورهای احتراق داخلی .۴ انتقال دهنده ها .۵ اره ها .۶ فاصله بین دو صدای ناهنجار یا دو ضربه …