بررسی تاثیر مديريت‌ اثربخش‌ جلسات‌ در ادارات ، شرکتها و مدارس             مديريت‌ اثربخش‌ جلسات‌ (ادارات ، شرکتها و مدارس) ‌امروزه‌ عواملي‌ چون‌ بزرگ‌ شدن‌ سازمانها، پيچيدگي‌ ساختار و فعاليتهاي‌ آنها، افزايش‌ متغيرهاي‌ محيطي‌ تاثيرگذار و… مديران‌ را ناگزير كرده‌ است. براي‌ انجام‌ بهتر وظايف‌ و اداره‌ موثر سازمان، از […]

ادامه مطلب