دانلود پاورپوینت آماده فصل دهم علوم نهم ( آثاری از گذشته زمین ) ۲۱ اسلاید این پاورپوینت در۲۱  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل یازدهم علوم نهم ( سلول و سازمان بندی ) ۲۷ اسلاید   این پاورپوینت در ۲۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل هشتم علوم نهم ( زمین ساخت ورقه ای ) ۲۹ اسلاید این پاورپوینت در ۲۹  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل سوم علوم نهم ( به دنبال محیطی بهتر برای زندگی ) ۲۸ اسلاید این پاورپوینت در ۲۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل یازدهم علوم نهم ( سلول و سازمان بندی ) ۲۷ اسلاید   این پاورپوینت در ۲۷ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل اول علوم نهم ( مواد و نقش آنها در زندگی ) ۲۵اسلاید این پاورپوینت در ۶۸ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم نهم ( رفتار اتم ها با یکدیگر ) ۱۸اسلاید این پاورپوینت در ۱۸اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم نهم ( رفتار اتم ها با یکدیگر ) ۱۸ اسلاید این پاورپوینت در ۱۸  اسلاید تهیه و تنظیم شده است.    با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل دوم علوم هشتم ( تغییرات شیمیایی در خدمت زندگی )۲۰اسلاید این پاورپوینت در ۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش […]

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت آماده فصل چهارم علوم نهم ( حرکت چیست ) ۲۵ اسلاید این پاورپوینت در ۲۵ اسلاید تهیه و تنظیم شده است .   با بکارگیری تصاویر جالب و جذاب و دسته بندی مطالب سعی کرده ایم یادگیری مطالب را برای دانش آموزان عزیز تسهیل بخشیم . با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش […]

ادامه مطلب