پاورپوینت درس پنجم علوم پایه پنجم با عنوان حرکت بدن /ماهیچه ها و استخوان ها در۳۱ اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت درس پنجم علوم پایه پنجم با عنوان حرکت بدن /ماهیچه ها و استخوان ها در۳۱ اسلاید قابل ویرایش … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ششم علوم پایه هشتم با موضوع تنظیم هورمونی در۱۱ اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت درس ششم علوم پایه هشتم با موضوع تنظیم هورمونی در۱۱ اسلاید قابل ویرایش … دریافت فایل

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت ضمیمه پیام های آسمانی پایه ۷ درس هشتم افتخار بندگی دانلود پاورپوینت ضمیمه پیام های آسمانی پایه ۷ درس هشتم افتخار بندگی فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۷         دانلود پاورپوینت ضمیمه پیام های آسمانی پایه ۷ درس هشتم افتخار بندگی … دریافت فایل

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت ضمیمه پیام های آسمانی پایه ۷ درس نهم به سوی پاکی دانلود پاورپوینت ضمیمه پیام های آسمانی پایه ۷ درس نهم به سوی پاکی  فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید:۸         دانلود پاورپوینت ضمیمه پیام های آسمانی پایه ۷ درس نهم به سوی پاکی    … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت درس اقتصاد فصل چهارم :آشنایی باشاخص های اقتصادی در۱۸ اسلاید قابل ویرایش پاورپوینت درس اقتصاد فصل چهارم :آشنایی باشاخص های اقتصادی در۱۸ اسلاید قابل ویرایش … دریافت فایل

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت فارسی نگارش پایه۷ فصل ششم ادبیات جهان درس شانزدهم و هفدهم دانلود پاورپوینت فارسی نگارش پایه۷ فصل ششم ادبیات جهان درس شانزدهم و هفدهم  فرمت فایل: پاورپوینت  تعداد اسلاید:۱۷         دانلود پاورپوینت فارسی نگارش پایه۷ فصل ششم ادبیات جهان درس شانزدهم و هفدهم    … دریافت فایل

ادامه مطلب

دانلود پاورپوینت فارسی نگارش پایه۷ پیوست یک و دو درس پنجم و پانزدهم دانلود پاورپوینت فارسی نگارش پایه۷ پیوست یک و دو درس پنجم و پانزدهم  فرمت فایل: پاورپوینت  تعداد اسلاید:۳۳         دانلود پاورپوینت فارسی نگارش پایه۷ پیوست یک و دو درس پنجم و پانزدهم    … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت درس پنجم جغرافیای پایه دهم با عنوان آب و هوای ایران در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش       پاورپوینت درس پنجم جغرافیای پایه دهم با عنوان آب و هوای ایران در ۳۸ اسلاید قابل ویرایش   مقدمه: یکی از عواملی که بر شیوه زندگی و فعالیتهای انسان، تأثیر بسیار زیادی دارد، آب و […]

ادامه مطلب

دانلود پاور پوینت فارسی و نگارش پایه ۷ فصل سوم سبک زندگی درس ششم و هفتم و هشتم دانلود پاور پوینت فارسی و نگارش پایه ۷ فصل سوم سبک زندگی درس  ششم و هفتم و هشتم  فرمت فایل: پاورپوینت تعداد اسلاید: ۳۲         دانلود پاور پوینت فارسی و نگارش پایه ۷ فصل […]

ادامه مطلب