پروژه مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد رشته برق و مكانيك دانشگاه آزاد اسلامی. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۱۸ صفحه   چکیده: هدف از تحقیق حاضربررسی ویژگیهای شخصیتی در بین دانشجویان با نگرش مثبت و […]

ادامه مطلب

پروژه مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخش هاي عمومي و خاص. doc                   نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۷ صفحه   چکیده: هدف از تحقیق حاضر بررسی مقایسه رضایت شغلی در بین پزشکان در بخش های خاص و عمومی شهرستان ابهر است که فرضیه عنوان شده […]

ادامه مطلب

پروژه بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله. doc                   نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۳۲ صفحه   چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني ۳۵ ساله منطقه يازده شهر تهران كه فرضيه […]

ادامه مطلب

پروژه بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۵ صفحه   چکیده: پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین عزت نفس و افکار غیر منطقی در دانش اموزان دبیرستانی دخترانه شهرستان نظراباد می باشد […]

ادامه مطلب

پروژه مقايسه اختلال ضعف رواني در بين زنان داراي اختلاف خانوادگي و زنان عادي شهرستان ابهر از طريق آزمون ( m.m.p.I). doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۹۴ صفحه   چکیده: هدف از تحقيق حاضر مقايسه ضعف‌رواني در بين زنان داراي اختلالات خانوادگي و زنان داراي زندگي […]

ادامه مطلب

پروژه بررسی رابطه بين هوش و استرس در دانشجويان ممتاز. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۰۶ صفحه   مقدمه: كلمه استرس از زبان انگليسي گرفته شده است و معادل دقيقي غير از كلمه فشاردر فارسي نداردو آن هم معناي وسيع و طيف گسترده آن را نمي […]

ادامه مطلب

پروژه بررسي علل و انگيزه جوانان را به رشته هاي فني و حرفه اي. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۷ صفحه   چکیده: هدف اين پژوهش بررسي عواملي بود كه دانش آموزان را به سوي رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهد تا با […]

ادامه مطلب

پروژه بررسي رابطه بين فرزند پروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۸۵ صفحه   چکیده: هدف از تحقيق حاضر بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري والدين و پذيرش اجتماعي كودكان مقطع ابتدائي شهر رشت است كه فرضيه هاي تحقيق […]

ادامه مطلب

پروژه بررسی عملکرد خط و نقاشی (الگوهای ترسیمی ) در بین کودکان عقب مانده ذهنی و عادی. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۴۵ صفحه   مقدمه: کودک نیز مانند بزرگسال همواره با مسائلی مواجه می گردد که تعارض هایی را در وی برمی انگیزد و از […]

ادامه مطلب

پروژه چت رُم و روابط بين افراد و جوانان. doc                 نوع فایل: word قابل ویرایش ۱۲۷ صفحه   مقدمه: ارتباط بین انسانها همواره از نیازهای اساسی وکارکرد های حیاتی انسان در طول تاریخ وموجودیت او بوده است اگر فرض کنیمارتباط بین فرزند ومادر پدر وکودک وائضای خانواده […]

ادامه مطلب