پاورپوینت درس دهم فارسی هشتم   آشنایی با آرایه جناس و تأثیر آن در زیبایی بخشی به نظم و نثر تشویق دانش آموزان به علم و هنر با معرفی نمونه های موفق علمی آشنایی با بزرگان علم و ادب؛ کمال الدن بهزاد و سید جمال آشنایی با نمونه ای از نثر معاصر آشنایی با نمونه […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هشتم   چیزی که بردرخشش این انقلاب می افزاید, بهره گیری از تعالیم اسلامی و ارزش های فرهنگ ایرانی است؛ زیرا باطن هر ایرانی همواره ریشه در دو سرچشمه ی زایا دارد؛ یعنی « دین» و «فرهنگ»  و همین دو است که او را پاینده و استوار می دارد.   این […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هشتم     « گذشته» رفته و « آینده» نیامده است؛ بنابراین شما جز « حال» چیزی ندارید. فقط امروز در اختیار شماست. برخیزید و برای کار آماده باشید و از هیچ چیز بیم مدارید؛ تاب و تحمل داشته باشید.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۷ […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هشتم   مهمترین کار یک خواننده, به هنگام خواندن شعر, ترکیب لحن ها با یکدیگر است؛ به گونه ای که آهنگ کلی شعر از آغاز تا پایان حفظ شود.   این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در ۲۶ صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.   … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت درس یازدهم فارسی هشتم   آشنایی با نمونه هایی از نظم و نثر در مضمون وطن پرستی آشنایی با نمونه ای از نثر و نظم و : « حب الوطن من الایمان »  آشنایی با نمونه هایی از نظم ادیب الممالک آشنایی با وابسته های پیشین: صفت اشاره و شمارشی   این فایل با […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس دوازدهم فارسی هشتم   آشنایی با نمونه ای از نظم قدیم و : « سیمای مردان دین »  آشنایی با نمونه هایی از مثنوی های قرن هفتم آشنایی با مثنوی مولوی آشنایی با نمونه هایی از اخلاق مردان حق « کنترل خشم » آشنایی با انواع دیگر وابسته های پیشین « صفت پسشی […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس چهاردهم فارسی هشتم     تشنه لب کشته شود در لب شط از چه گناه                آنکه سیراب کند در لب کوثر تشنه؟ برو عباس جوان,ره چو سوی آب فرات                   ماند بر یاد حسین تا صف محشر تشنه     گشت از کلک«فدایی» چو دلش دود بلند                       بر ورق کرد رقم,بس که مکرر تشنه   […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس نهم فارسی هشتم     آشنایی با کاربرد همزه در زبان فارسی آشنایی با نمونه ای از نثر معاصر  تشویق دانش آموزان به آشنایی با بزرگان علم و ادب( امیرکبیر) آشنایی با یکی از وابسته های پسین ( صفت بیانی ) آشنایی با نمونه ای از نثر  : « معرّفی اخلاق بزرگان»    […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس هشتم فارسی هشتم   آشنایی با نمونه ای از نظم کهن و : « فروتنی و آزادگی »  آشنایی با نمونه ای از نظم کهن  تشوق دانش آموزان به اخلاق نیک بزرگان ( فروتنی و آزادگی ) آشنایی با جامی شاعر قرن نهم آشنایی با قالب مثنوی و کاربرد آن   این فایل […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ششم فارسی هشتم   آشنایی با نمونه ای از نظم معاصر  آشنایی با شعر تعلیمی معاصر آشنایی با ایرج میرزا و نمونه شعر ایشان آشنایی با کاربرد دو واژه « جز ، جزء » آشنایی با نمونه ای از نثر و نظم تعلیمی : « راه نیک بختی»    این فایل با فرمت […]

ادامه مطلب