پاورپوینت درس۱۷فارسی۲پایه یازدهم(خاموشی دریا) پاورپوینت درس۱۷فارسی۲پایه یازدهم(خاموشی دریا) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۱۱ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  به همراه پاسخ کارگاه متن پژوهی (قلمرو زبانی. قلمرو ادبی و فکری) با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس ۱۸فارسی۲پایه یازدهم (خوان عدل) پاورپوینت درس۱۸فارسی۲پایه یازدهم(خوان عدل) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۱۶ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  به همراه پاسخ کارگاه متن پژوهی (قلمرو زبانی. قلمرو ادبی و فکری) با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز […]

ادامه مطلب

پاورپوینت درس۱۶فارسی۲پایه یازدهم(قصه عینکم) پاورپوینت درس۱۶فارسی۲پایه یازدهم(قصه عینکم) این پاورپوینت آموزشی و جذاب و قابل ویرایش در۲۰ اسلاید تهیه و تنظیم شده است.  به همراه پاسخ کارگاه متن پژوهی (قلمرو زبانی. قلمرو ادبی و فکری) با انتخاب این پاورپوینت از تدریس و آموزش لذت خواهید برد. بدیهی است عناوین و مطالب و اسلایدها توسط دبیران مجرب  و دلسوز در جهت […]

ادامه مطلب