پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان تصمیم گیری (۲۷ اسلاید) … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان وجه نقد، سرمایه و سود (۴۵ اسلاید) … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) هندریکسن دانلود پاورپوینت فصل هشتم کتاب تئوری های حسابداری (جلد اول) تألیف الدون اس. هندریکسن و مایکل اف. ون بردا با عنوان تدوین خط مشی حسابداری  (44 اسلاید) … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی دانلود پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان حسابداری بین المللی (۵۰ اسلاید) … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی دانلود پاورپوینت فصل نهم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان حسابداری: یک رشته علمی چند الگویی (۳۶ اسلاید) … دریافت فایل

ادامه مطلب

پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری احمد ریاحی بلکویی دانلود پاورپوینت فصل هفتم کتاب تئوری های حسابداری تألیف احمد ریاحی بلکویی ترجمه دکترعلی پارسائیان با عنوان رعایت انصاف در افشای اطلاعات (۳۵ اسلاید) … دریافت فایل

ادامه مطلب